Lirik Lagu " In the End "(이별밖에)- Noel lyrics

Lirik Lagu In the End (이별밖에)- Noel lyrics

 Terjemahan Inggeris/English Translation Lyrics (가사 영어 번역)


Stop biting the beautiful lips tell me now
I can tell everything from your looks

You gradually going further and becoming unfamiliar
I already knew today would come from a long time ago

I couldn’t tell you to stop pushing me away
Becoming smaller from the other day and seems eventually being erased

So sad there’s nothing but break-up
I know it’s too late to turn back ur heart

I hate me who can do nothing but a break up, only this
The only thing left for us who hurt each other is the breakup

I know u worry about the pain I would have
Please forgive me that I can’t hug u

Now I put down the heavy burden not to see you in pain
It must be very hurtful but I will endure well

Everything of us keeps going to different ways
Keep going further from someday then I cannot see finally

So sad there’s nothing but break-up
I know it’s too late to turn back ur heart

I’m not good enough I cannot fill the empty space of you
I did nothing good for you so I just watch you leaving

So sad there’s nothing but break-up
I know it’s too late to turn back ur heart

I hate me who can do nothing but a break up, only this
The only thing left for us who hurt each other is the breakup

The only thing left is the breakup

Lagu Tulisan Rumi/ In the End (이별밖에) – Hangul Pronunciation / Romanization (가사 발음 / 로마자)


kŭ ye-ppŭn ip-sul gŭ-man kkae-mul-go i-je gŭ-man nae-ge yae-gi-hae-jwŏ
ne ŏl-gul gŭ p’yo-jŏng-man bwa-do da al su in-nŭn nan-de

cho-gŭm-ssik mŏ-rŏ-jyŏ-ga-nŭn nŏl chŏm-jŏm dŏ nat-sŏ-rŏ ji-nŭn nŏl
nan i-mi kkwae o-rae jŏn-bu-t’ŏ o-nŭ-ri ol gŏl ra-ra-sŏ

mŏm-ch’u-ra-go mal mo-t’ae-sŏ nal mi-rŏ-nae-nŭn nŏl
ŏn-jen-‘ga-bu-t’ŏ gye-sok cha-ga-jyŏ-ga kkŭn-nae ji-wŏ-jil-gŏn-man ‘ga-t’a

i-byŏl-ba-kke hal su in-nŭn-‘ge ŏm-nŭn u-ri-ga ch’am sŭl-p’ŭ-ji-man
to-ra-sŏn ne ma-mŭl tol-li-gi-en i-mi nŭ-jŭn-‘gŏl ra-ra-sŏ

i-byŏl-ba-kke gyŏ-u i-gŏt pa-kke hal su ŏm-nŭn nae-ga nŏ-mu mip-chi-man
ham-kke-yŏ-sŏ a-p’ŭn u-ri-e-gen na-mŭn-‘gŏn ŏ-tchŏl su ŏm-nŭn i-byŏl-ba-kke

nae-ga ba-dŭl sang-ch’ŏ-ga k’ŭl-kka-bwa bŏl-ssŏ nal gŏk-chŏng-ha-nŭn ‘gŏl ra-ra
nŏl p’um-e kkok gan-‘go ship-chi-man ‘gŭ-rŏl su ŏm-nŭn nal ryong-sŏ-hae

him-dŭ-rŏ ha-nŭn nŏl bo-gi shi-rŏ mu-gŏ-un ji-mŭl ri-jen nae-ryŏ-nwa
pun-myŏng ma-ni a-p’ŭ-get-chi-man jal gyŏn-dyŏ-nae-bol-ge

cha-kku ŏt-kal-li-gi-man hae u-ri-ŭi mo-dŭn-‘ge
ŏn-jen-‘ga-bu-t’ŏ gye-sok mŏ-rŏ-jyŏ-ga kkŭn-nae bo-i-ji-do an-nŭn-‘gŏl

i-byŏl-ba-kke hal su in-nŭn-‘ge ŏm-nŭn u-ri-ga ch’am sŭl-p’ŭ-ji-man
to-ra-sŏn ne ma-mŭl tol-li-gi-en i-mi nŭ-jŭn-‘gŏl ra-ra-sŏ

nae-ga bu-jo-k’ae-sŏ nŏ-ŭi bin bu-bu-nŭl ch’ae-wŏ-jul su-ga ŏp-sŏ-sŏ
char-hae jun ‘gŏt t’a-na ŏm-nŭn na-ra-sŏ ga-nŭn nŏl ba-ra-bol su ba-kke

i-byŏl-ba-kke hal su in-nŭn-‘ge ŏm-nŭn u-ri-ga ch’am sŭl-p’ŭ-ji-man
to-ra-sŏn ne ma-mŭl tol-li-gi-en i-mi nŭ-jŭn-‘gŏl ra-ra-sŏ

i-byŏl-ba-kke gyŏ-u i-gŏt pa-kke hal su ŏm-nŭn nae-ga nŏ-mu mip-chi-man
ham-kke-yŏ-sŏ a-p’ŭn u-ri-e-gen na-mŭn-‘gŏn ŏ-tchŏl su ŏm-nŭn i-byŏl-ba-kke

na-mŭn ‘gŏn ŏ-tchŏl su ŏm-nŭn i-byŏl-ba-kke

Lagu Tulisan Korea/ In the End (이별밖에) – Korean Lyrics (한글 가사)


그 예쁜 입술 그만 깨물고 이제 그만 내게 얘기해줘
네 얼굴 그 표정만 봐도 다 알 수 있는 난데

조금씩 멀어져가는 널 점점 더 낯설어 지는 널
난 이미 꽤 오래 전부터 오늘이 올 걸 알았어

멈추라고 말 못했어 날 밀어내는 널
언젠가부터 계속 작아져가 끝내 지워질것만 같아

이별밖에 할 수 있는게 없는 우리가 참 슬프지만
돌아선 네 맘을 돌리기엔 이미 늦은걸 알아서

이별밖에 겨우 이것 밖에 할 수 없는 내가 너무 밉지만
함께여서 아픈 우리에겐 남은건 어쩔 수 없는 이별밖에

내가 받을 상처가 클까봐 벌써 날 걱정하는 걸 알아
널 품에 꼭 안고 싶지만 그럴 수 없는 날 용서해

힘들어 하는 널 보기 싫어 무거운 짐을 이젠 내려놔
분명 많이 아프겠지만 잘 견뎌내볼게

자꾸 엇갈리기만 해 우리의 모든게
언젠가부터 계속 멀어져가 끝내 보이지도 않는걸

이별밖에 할 수 있는게 없는 우리가 참 슬프지만
돌아선 네 맘을 돌리기엔 이미 늦은걸 알아서

내가 부족해서 너의 빈 부분을 채워줄 수가 없어서
잘해 준 것 하나 없는 나라서 가는 널 바라볼 수 밖에

이별밖에 할 수 있는게 없는 우리가 참 슬프지만
돌아선 네 맘을 돌리기엔 이미 늦은걸 알아서

이별밖에 겨우 이것 밖에 할 수 없는 내가 너무 밉지만
함께여서 아픈 우리에겐 남은건 어쩔 수 없는 이별밖에

남은 건 어쩔 수 없는 이별밖에tags: Lirik Lagu In the End (이별밖에)- Noel lyrics, Lagu terbaru Korea, Carta lagu Korea, Lirik Lagu Inggeris, Video Inggeris, Lirik Kpop, Korean lyrics, Lagu Melayu, lyrics, mp3 , youtube mp3, lagu lagu baru, lagu terbaru, video, mp3, Lagu melayu, lagu Inggeris

No comments:

Post a Comment

Komen di sini

Kongsi post yang anda SUKA ini di FACEBOOK & media sosial lain dengan rakan anda.Arkib