Lirik Lagu Ready For Love-OLivia Ong lyrics

*Link (Ready For Love)LIRIK SEMUA LAGU Untuk Website & Blog Anda


 Lirik Lagu Ready For Love-OLivia lyrics (8TV theme song)


可 能 是 电 梯 里 面 他 撞 翻 我 的 Latte
kě néng shì diàn tī lǐ miàn tā zhuàng fān wǒ de Latte
听 他 道 歉 半 个 月 还 听 不 腻
tīng tā dào qiàn bàn gè yuè hái tīng bú nì
又 或 许 关 系 遥 远 是 朋 友 朋 友 的 同 学
yòu huò xǔ guān xi yáo yuǎn shì péng you péng you de tóng xué
躲 雨 碰 见 后 再 陆 续 躲 进 电 影 院
duǒ yǔ pèng jiàn hòu zài lù xù duǒ jìn diàn yǐng yuàn
要 擦 过 多 少 肩 才 冒 出 三 丈 粉 红 火 焰
yào cā guò duō shǎo jiān cái mào chū sān zhàng fěn hóng huo yàn
我 等 待 我 沦 陷 某 个 时 间 人 物 和 地 点
wǒ děng dài wǒ lún xiàn mǒu gè shí jiān rén wù hé dì diǎn

oh I’m
Ready For Love 凭 直 觉 预 感
Ready For Love píng zhí jué yù gǎn
心 开 出 花 瓣 就 值 得 培 养 灌 溉
xīn kāi chū huā bàn jiù zhí dé péi yǎng guàn gài
Ready For Love 趁 未 来 未 来
Ready For Love chèn wèi lái wèi lái
打 动 我 灵 魂 牵 手 去 浏 览
dǎ dòng wǒ líng hún qiān shǒu qù liú lǎn
Ba… 准 备 被 理 智 出 卖
Ba… zhǔn bèi bèi lǐ zhì chū mài
Ba… 赶 快 被 浪 漫 打 败
Ba… gǎn kuài bèi làng màn dǎ bài
lyricsalls.blogspot.com
他 爱 不 爱 逛 书 店 对 心 理 学 涉 不 涉 猎
tā ài bu ài guàng shū diàn duì xīn lǐ xué shè bu shè liè
懂 不 懂 应 付 我 偶 尔 无 害 的 善 变
dǒng bu dǒng yìng fù wǒ óu ěr wú hài de shàn biàn
要 擦 过 多 少 肩 才 冒 出 三 丈 粉 红 火 焰
yào cā guò duō shǎo jiān cái mào chū sān zhàng fěn hóng huo yàn
我 等 待 我 沦 陷 某 个 时 间 人 物 和 地 点
wǒ děng dài wǒ lún xiàn mǒu gè shí jiān rén wù hé dì diǎn

oh I’m
Ready For Love 凭 直 觉 预 感
Ready For Love píng zhí jué yù gǎn
心 开 出 花 瓣 就 值 得 培 养 灌 溉
xīn kāi chū huā bàn jiù zhí dé péi yǎng guàn gài
Ready For Love 趁 未 来 未 来
Ready For Love chèn wèi lái wèi lái
打 动 我 灵 魂 牵 手 去 浏 览
dǎ dòng wǒ líng hún qiān shǒu qù liú lǎn
Ba… 准 备 被 理 智 出 卖
Ba… zhǔn bèi bèi lǐ zhì chū mài
Ba… 赶 快 被 浪 漫 打 败
Ba… gǎn kuài bèi làng màn dǎ bài
Ba… 准 备 被 理 智 出 卖
Ba… zhǔn bèi bèi lǐ zhì chū mài
Ba… 赶 快 被 浪 漫 打 败tags:Lirik Lagu Ready For Love-OLivia lyrics, video ready for love, lirik ready for love, lirik lagu tema 8tv, lagu tema sunny girl, sunny girl lyrics, lirik sunny girl, video 8tv, Olivia Ong lyrics

No comments:

Post a Comment

Komen di sini

Kongsi post yang anda SUKA ini di FACEBOOK & media sosial lain dengan rakan anda.Arkib